Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines trong xu thế hội nhập

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan trọng thế giới ngày nay. Không một quốc gia nào có thể phát triển được nếu không tham gia vào quá trình này. Đối với các nước đang phát triển và kém phát triển (trong đó có Việt Nam) thì hội nhập kinh tế quốc tế là con đường tốt nhất để rút ngắn sự tụt hậu so với các nước khác và có điều kiện phát huy hơn những lợi thế so sánh của mình trong phân công lao động và hợp tác quốc tế. Đảng và Nhà Nước ta đã nhấn mạnh quan điểm ”Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nộilực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững. Như vậy, Đảng khẳng định hội nhập kinh tế quốc tế là một bộ phận trong tổng thể đổi mới – hội nhập – phát triển và tăng trưởng bền vững của nước ta. Ngành hàng không được xemlà một ngành kinh tế - kỹ thuật có vai trò quan trọng trong phát triển nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia. Trong xu hướng hội nhập mang tính toàn cầu ngày nay, sự phát triển của ngành không những có tác động tích cực đến sự phát triển của nền kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong tiến trình hội nhập nền kinh tế quốc gia vào nền kinh tế thế giới. Từ những nhận thức trên thì việc hội nhập quốc tế theo hướng tự do hóa vận tải hàng không là nhu cầu của Hàng không dân dụng Việt Nam. Chỉ có hội nhập mới đảm bảo cho ngành Hàng không giữ vững vịtrí, vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân,thúc đẩy sự lớn mạnh củahãng Hàng không quốc gia Việt Nam. Chính hội nhập đang đưa lại cho các quốc gia trong đó có Việt Nam những cơ hội và thách thứckhông nhỏ. Một trong những thách thức lớn nhất đối với Việt Nam hiện nay là sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và hàng hóa rất yếu. Riêng đối với ngành vận tải hàng không, do đặc thù hoạt động trên phạm vi quốc tế nên phải chịu sứcép cạnh tranh gay gắt và trực tiếp hơn những ngành kinh tế khác. Với sự hạn chế về nguồnlực tài chính, tính chuyên nghiệp trong kinh doanh và chất lượng sản phẩm dịch vụ, Hàng không Việt Nam không dễ dàng trong cuộc cạnh tranh với các hãng hàng không quốc tế trên các thị trường nước ngoài. Vì vậy, năng lực cạnh tranh của ngành vậntải hàng không chính là yếu tố quyết định sự thành công của quá trình hội nhập của ngành. Xuất phát từ những nhận thức trên, đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines trong xuthế hội nhập” được hình thành. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Một là: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về vấn đề hộinhập kinh tế quốc tế và năng lực cạnh tranh. Hai là:Đánh giá thực trạng hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines so sánh với một số hãng trong khu vực để từ đó rút ra mặt mạnh mặt yếu của doanh nghiệp, cũng như nhận định cơ hội và thách thức trong qúa trình hội nhập. Ba là: Định hướng chiến lược phát triểnngành hàng không và đề ra một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 3. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines (vì hoạt động của hãng chiếm 86% qui mô hoạt động của toàn ngành vận tải hàng không) từ năm 1996 đến nay và những định hướng, giải pháp cho giai đoạn phát triển 2006-2010. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh là cho Vietnam Airlines chứ không phải toàn ngành vận tải hàng không. 4. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Về mặt thực tiễn: Đề tài là tài liệutham khảo cho các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành vận tải hàng không Việt Nam trong xu hướng tự do hóa bầu trời. Về mặt lý luận: Góp phần bổ sung vào lý thuyết cạnh tranh thị trường về quản lý chiến lược của các doanh nghiệp lớn trong quá trình hội nhập kinh t? quốc tế từ những thực tiễn của Việt Nam nói chung và ngành hàng không nói riêng. 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu là các lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế, năng lực cạnh tranh, quản trị chiếnlược và các môn khoa học có liên quan. Việc thu thập số liệu được tiến hành thông qua các cơ quan chuyên ngành, các bài báo, các báo cáo nghiên cứu. Trên cơ sở cácthông tin thu thập được và vận dụng lý thuyết đã học, tập trung phân tích môi trường, phân tích nội lực của ngành để thấy được mặt mạnh, mặt yếu, cáccơ hội và thách thức và đánh giá được thực trạng khả năng cạnh tranh của Vietnam Airlines. Từ đó định hướng chiến lược và đề ra các biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là phương pháp mô tả, phân tích-tổng hợp, thống kê, so sánh, phương pháp chuyên gia. 6. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục, luận văn bao gồm: 3 chương, 60 trang. Chương 1:Cơ sở lý luận về hội nhập kinh tế qu?c t?và năng lực cạnh tranh. Chương 2:Thực trạng hoạt động và năng lựccạnh tranh của Vietnam Airlines. Chương 3:Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines trong xu thế hội nhập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY