Luận văn Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ ở công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Nga

Ngày nay cùng với sự Phát triển của nền kinh tế thị trường, các công ty không những có nhiệm vụ sản xuất ra sản phẩm mà còn có nhiệm vụ tổ chức tiêu thụ các sản phẩm đó. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và Phát triển của công ty. Nhận thức được vai trò to lớn của tiêu thụ sản phẩm và tầm quan trọng của việc thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm đối với các công ty nói chung và Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Nga nói riêng nên trong thời gian thực tập, tôi đã chọn đề tài "Mốt số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ ở công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Nga " làm đề tạo cho luận văn tốt nghiệp của mình. Qua luận văn, tôi mong muốn vận dụng vốn kiến thức của mình vào việc phân tích, đánh giá nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm, để từ đó có phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm - một trong những yêu cầu hàng đầu của quản lý công ty. Kết cấu của luận văn gồm ba phần: Chương I: tổng quan về công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Nga Chương II : thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Nga Chương III một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Việt Nga

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC