Luận văn Một số nghiên cứu về nhóm brauer và ứng dụng của nó

Do có vai trò quan trọng, nên Cấu trúc đại số trên trường được nhiều nhà Toán học quan tâm và một trong những nghiên cứu quan trọng là về các Đại số đơn tâm trên trường. Nhóm Brauer là kết quả của việc nghiên cứu các đại số đơn tâm. Việc hiểu rõ cấu trúc và tính chất của nhóm Brauer giúp cho ta có thể ứng dụng nhóm Brauer trong các lĩnh vực khác của Toán học: trong Lý Thuyết số, hình học đại số, lý thuyết biễu diễn . Vì thế tôi đã chọn đề tài: “Một số nghiên cứu về nhóm Brauer và ứng dụng của nó”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC