Luận văn Một số tính chất của vành nửa nguyên tố

(Bản scan) Vành nguyên tố và nửa vành nguyên tố là các khái niệm quen thuộc được trình bày trong nhiều tài liệu về lý thuyết vành. Tuy nhiên đối với trường hợp vành không giao hoán còn có nhiều tính chất của các loại vành này được đưa vào dưới dạng bài tập trong đó cóc không ít bài tập khó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC