Luận văn Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam VPBank

1, Lý do chọn đề tài: Hiện nay, so với quy mô của nền kinh tế, Việt Nam có một số lượng khá nhiều các ngân hàng. Cụ thể, tính đến tháng 05/2008, hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam gồm có 5 ngân hàng thương mại Nhà nước, trong đó ngân hàng ngoại thương, ngân hàng đầu tư và phát triển, ngân hàng công thương, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, 6 ngân hàng liên doanh, 36 ngân hàng thương mại cổ phần, 44 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 10 công ty tài chính, 13 công ty cho thuê tài chính và 998 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Ngoài ra, theo lộ trình gia nhập WTO, từ 01/04/2007, Việt Nam phải mở cửa cho phép các ngân hàng nước ngoài thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài. Chính vì thế, tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng hiện nay diễn ra cực kỳ gay gắt và quyết liệt. 2, Mục tiêu của đề tài: - Xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ tín dụng và sự thỏa mãn của khách hàng theo mô hình chất lượng dịch vụ Servqual. - Điều chỉnh thang đo các thành phần chất lượng dịch vụ theo mô hình Servqual sao cho phù hợp với dịch vụ tín dụng của ngân hàng. - Kiểm định mô hình giả thuyết và xác định các thành phần tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ tín dụng. - Dựa vào kết quả khảo sát, nghiên cứu để đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng của VPBank.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC