Luận văn Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng EximBank chi nhánh Cần Thơ

Trong thời đại ngày nay, xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra với tốc độ rất mạnh mẽ khiến cho các quốc gia trong khu vực v à trên thế giới luôn phải hoạt động giao lưu với nhau. Không nằm ngoài xu thế đó, Việt Nam thực hiện mở cửa nền kinh tế với quan điểm: “Mở cửa nền kinh tế, đa dạng hóa, đa phương hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại trên cơ sở mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới”. Trong quá trình đó, hoạt động xuất nhập khẩu có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, nước ta đang thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế, thể hiện rõ trong việc Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995, gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào ngày 07/11/2006 và gần đây là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an Liên hiệp quốc. Đồng thời, Hiệp định thương mại Việt – Mĩ đã được kí kết và có hiệu lực. Khi đó, hoạt động giao thương, buôn bán giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới được diễn ra một cách thông thoáng và thuận lợi. Để thực hiện tốt quá trình hội nhập với khu vực và thế giới, hoạt động ngoại thương của Việt Nam đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ cả về lượng và chất nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác quốc tế ngày càng tăng. Đây là cơ hội rất lớn đối với nền kinh tế nói chung và đối với ngành ngân hàng nói riêng. B ởi vì hội nhập kinh tế quốc tế làm cho việc trao đổi hàng hóa, luân chuyển vốn, lao động, công nghệ và kỹ thuật diễn ra nhanh chóng, mạnh mẽ hơn. Do đó, cũng làm cho nhu cầu thanh toán quốc tế của nền kinh tế gia tăng. Thông qua hoạt động này, vị thế và uy tín của các ngân hàng sẽ được nâng cao không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Vấn đề đặt ra đới với các doanh nghiệp và Ngân hàng tham gia hoạt động trên là phải theo đuổi tốt mục tiêu “thuận tiện - hiệu quả - an toàn”. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hang vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC