Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa

Trong thời kỳ đổi mới cùng với việc đổi mới cùng với việc chuyển dịch cơ chế quản lý kinh doanh. Trên thương trường, nhà quản trị cần phải biết mình đang ở vị trí nào? Kinh doanh tốt hay xấu, triển vọng sẽ ra sao, có đứng vững và thắng lợi trong cạnh tranh hay không? Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi mà cơ chế quản lý kinh doanh đang đổi mới để có thể tồn tại và phát triển, giữ được vị trí cao trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải có biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế, nghĩa là không những bù đắp chi phí một cách đầy đủ,đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên bằng chính thu nhập từ các hoạt động kinh doanh mà còn làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước,không ngừng tích luỹ,mở rộng quyền tự chủ về tài chính của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề quan trọng đặt ra là việc giao vốn cho doanh nghiệp tự quản lý kinh doanh và làm thế nào để đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh?Trong quá trình hội nhập kinh tế các doanh nghiệp đang đối mặt với cạch tranh gay gắt và điều này đã tạo cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, Đối với những doanh nghiệp chủ động và năng động sớm bắt nhịp được với cơ chế thị trường và đã sử dụng được nguồn vốn lưu động hiệu quảm còn những doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng vốn. Và có thể nói m vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn là chìa khóa là điều kiện là tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế là nâng cao uy tín, thương hiệu và lợi nhuận lợi thế và an toàn. Và Đây là vấn đề rất quan trọng với những nhà quản lý kinh doanh cả về lý luận và thực tiễn. Để không lâm vào tình trạng thua lỗ đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt và làm chủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đồng thời để đảm bảo sự tồn tại vững chắc trong cơ chế cạnh tranh, các nhà kinh doanh cần phải hiểu rõ những điều kiện nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh, từ đó có hướng đầu tư đúng đắn. Để làm được điều đó, công tác phân tích hoạt động kinh tế và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động không còn là kháI niệm mới mẻ nhưng nó luôn đặt ra trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và đâylà yếu tố không thể thiếu được trong một doanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh tế là một nhiệm vụ hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp . Muốn kinh doanh có hiệu quả cao thì đòi hỏi việc phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh nói chung và phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng phải kịp thời chính xác, đầy đủ, đúng đắn giúp cho nhà lãnh đạo có những tài liệu cần thiết làm cơ sở đề ra các quyết định. Vốn lưu động là một bộ phận lớn cấu thành nên tài sản của doanh nghiệp. Số lượng, giá trị tài sản lưu động phản ánh năng lực sản xuất kinh doanh hiện có của doanh nghiệp.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động có ý nghĩa quan trọng, nó giúp cho doanh nghiệp thấy được thực chất của việc sử dụng vốn lưu động, từ đó có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn lưu động trong doanh nghiệp. Xuất phát từ những lý do trên, cùng với sự khuyến khích, giúp đỡ nhiệt tình của PGS.TS Vũ Duy Hào, em đã mạnh dạn chọn đề tài " Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa ”. Kết cấu đề tài được chia thành 3 phần chính: Phần I - Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp . Phần II – Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa. Phần III - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC