Luận văn Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị

Hệthống ngân hàng thương mại cổphần (TMCP) là nền tảng cho việc lưu chuyển tiền tệcủa nền kinh tế, vì thế đã đóng một vai trò quan trọng không thểthiếu cho sựphát triển kinh tếcủa một quốc gia. Sau sựkiện Việt nam gia nhập WTO, nền kinh tếViệt nam đã được các chuyên gia kinh tếdự đoán là sẽduy trì tốc độtăng trưởng những năm tới nhờsựgia tăng nguồn vốn nước ngoài vào Việt nam, sựphát triển mạnh mẽcủa khối kinh tếtưnhân, những cải cách mạnh mẽcủa khối kinh tếNhà nước, những cơhội rất lớn từquá trình hội nhập kinh tếtoàn cầu. Sựphát triển kinh tế, tạo điều kiện cho phát triển thịtrường dịch vụngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) nói riêng. Đất nước ta đã đạt được thành quảvềkinh tếcũng nhưmôi trường chính trịpháp luật ổn định, đã giúp cho môi trường kinh doanh tiền tệngày càng thông thoáng hơn, đã tạo động lực phát triển và nâng cao năng lực tựchủcủa các doanh nghiệp. Ngân hàng nhà nước đã có những chính sách trong cải cách các thủtục hành chính, thúc đẩy nhanh hơn trong việc cổphần hóa các doanh nghiệp quốc doanh, tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại đáp ứng được những thách thức trong hội nhập kinh tếquốc tế, bằng việc khuyến khích các doanh nghiệp tựtăng cường nội lực, phát huy tính cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động thương mại, dịch vụtheo các nguyên tắc của thịtrường năng động và hiệu quả. Hiện nay, các đối thủcạnh tranh chính của SHB là các Ngân hàng TMCP đều hoạt động và phục vụcho những khách hàng làcác doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân, các tiểu thương, hộgia đình. Các Ngân hàng thương mại cổphần đang hoạt động rất hiệu quảvà tích cực tăng cường nâng cao nội lực cạnh tranh bằng nhiều hình thức khác nhau, như tăng vốn điều lệ, mởrộng mạng lưới, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nhân sựcốt lõi, trang bịnhững phần mềm, vi tính hiện đại nhằm hỗtrợcho hoạt động của ngân hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC