Luận văn Ngân hàng Sacombank với việc duy trì và phát triển gói tín dụng ngắn hạn cho doanh nghiệp nhỏ

Trong những năm trở lại đây. Một hiện tượng xảy ra trong nền kinh tế nước ta đó là sự thừa vốn trong các Ngân hàng Thương mại trong khi các doanh nghiệp lại đang khát vốn. Từ thực trạng này, Nhà nước và Chính phủ đã có hàng loạt chính sách nhằm khai thông nguồn vốn và bản thân các ngân hàng thương mại cũng đã tích cực tìm khiếm khách hàng, mở rộng đối tượng cho vay, đa dạng hóa các lọai hình đầu tư vào những dự án thựa sự có hiệu quả. Chi nhánh NHSGTT Đà Nẵng là một trong những chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (SACOMBANK) có vị trí địa bàn nằm tại khu vực trung tâm của thành phố Đà Nẵng, Bên cạnh những lợi thế tương đối, cũng có những áp lực cạnh tranh gây gắt. Năm 2006 là năm đánh dấu sự phát triển khởi sắc của NHSGTT ĐàNẵng trong tất cả các hoạt động, trong đó hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp vừa và nhở ngày càng có vị trí quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong toàn bộ hoạt động cho vay của Chi nhánh. Qua thời gian thực tập tại Chi nhánh NHSGTT Đà Nẵng, từ thực tế trên, em đã chọn đề tài “ Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương tín Đà Nẵng”chuyên đề gồm ba chương CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ĐÀ NẴNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHSGTT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC