Luận văn Nghệ thuật xây dựng nhân vật hà tiện qua vởkịch “lão hà tiện” của moliere và tiểu thuyết “eugenie grandet” của h.balzac

Moliere và Balzac là hai trong sốnhững tác gia có đóng góp đáng kểcho nền văn học thếgiới. Cuộc đời và sựnghiệp sáng tác của họ đã đểlại trong lòng người đọc rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Molier được coi là người đã sáng lập ra hài kịch cổ điển Pháp thếkỉXVII và đưa nó tới đỉnh cao xán lạn. St Beuve đã nhận xét : “Nếu có một đại hội các thiên tài văn học cổkim trên thếgiới thì người đại diện cho văn học Pháp phải là Moliere”. Và không phải ngẫu nhiên mà “trong 209 tác giả được Balzac nhắc tới trong tác phẩm của mình, Moliere đứng đầu với 240 lần” (Theo J.Belatre). Mặc dù sinh ra trong một gia đình tưsản hầu cận nhà vua, có một cuộc sống khá vất vảvà khó khăn nhưng bằng tài năng và lòng yêu thích nghệ thuật đặc biệt là kịch, ông đã sáng tạo nên những tác phẩm để đời. Trong những tác phẩm của ông chất hài kịch rất đậm nét. Thông qua tiếng cười để phê phán, đảkích thói xấu xa của giai cấp quí tộc, tăng lữ, phong kiến Pháp, thểhiện quan điểm của ông trước hiện thực xã hội. Những thăng trầm và trải nghiệm trong cuộc sống đã là chất liệu và cảm hứng đểMolier kiến tạo ra những tác phẩm hài kịch đặc sắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC