Luận văn Nghệ thuật xây dựng tiểu thuyết trong dịch hạch của albert camus và báo ứng của philip roth

Albert Camus (1913 – 1960) là nhà văn nổi tiếng của Pháp thế kỉ XX (nhà văn Algieria sống trên đất Pháp). Ông đoạt giải Nobel năm 1957 với nhiều tác phẩm trong đó có tiểu thuyết Dịch hạch. Ông là nhà văn có tầm ảnh hưởng lớn, rất được quan tâm nghiên cứu ở Pháp và trên thế giới. Philip Roth (1933) (nhà văn Mĩ gốc Do Thái) cũng là nhà văn đoạt nhiều giải thưởng văn học (hai lần giải thưởng Sách Toàn Quốc, giải thưởng của giới phê bình sách toàn quốc, ba lần giải thưởng Pen/Faulkner, đoạt giải của Hiệp hội Sử gia Hoa Kì với tác phẩm The Plot Against America, hai giải thưởng cao quý nhất thuộc hệ thống giải Văn học Pen: Pen/Nabokov và Pen/Bellow, giải Man Booker quốc tế, giải Pulitzer, là tiểu thuyết gia người Mĩ được phát hành toàn tập tác phẩm ngay khi còn sống). Ông là nhà văn rất được quan tâm ở Mĩ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, tình hình nghiên cứu về Philip Roth còn hạn chế. Tiểu thuyết Báo ứng được Philip Roth cho là tiểu thuyết cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của ông. Nghiên cứu Philip Roth ở Việt Nam là một công việc có ý nghĩa và thú vị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC