Luận văn Nghiên cứu các cấp mạng công nghiệp sử dụng trong hệ thống PCS7 của hãng Siemes

Trong những thập niên gần đây,nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển và vấn đề tự động hóa được đặt lên hàng đầu trong quá trình nghiên cứu cũng như ứng dụng vào công nghệ sản xuất.Mạng công nghiệp đóng góp vai trò quan trọng trong các hệ thống.Chính vì vậy, mà ngày càng có nhiều cấu trúc mạng trong các lĩnh vực khác nhau để mong muốn có thể đáp ứng được nhu cầu về sự chính xác,hoàn hảo của một hệ thống để tạo ra những sản phẩm tốt về số lượng cũng như chất lượng. Dựa vào những kiến thức được trang bị trong quá trình học cũng như tìm hiểu thêm qua các tài liệu tham khảo,em xin được trình bày đề tài : “ Nghiên cứu các cấp mạng công nghiệp sử dụng trong hệ thống PCS7 của hãng Siemes. ” Nội dung của đồ án bao gồm 3 chương : Chƣơng 1: Hệ thống điều khiển quá trình (proces control system-PCS7). Chƣơng 2: Mạng truyền thông công nghiệp. Chƣơng 3 :Hệ thống mạng truyền thông trong PCS7.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC