Luận văn Nghiên cứu các điều kiện môi trường tự nhiên phụ vụ nghề nuôi trồn thủy sản vùng sinh thái cửa sông tỉnh Sóc Trăng

(Bản scan) Ở nước ta nghề nuôi trồng thủy sản ( NTTS), đặc biệt là nuôi tôm xuất khẩu đang phát triển rất mạnh. So với năm 1985 thì năm 2005 sản lượng thủy sản đạt xấp xỉ từ 800000 tấn tăng lên 3.432800 tấn (tăng 4,24 lần) trong đó sản lượng nuôi trồng tăng mạnh hơn 6,22 lần, từ 231.200 tấn lên 1.437.355.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC