Luận văn Nghiên cứu các giao thức định tuyến dữ liệu trên mạng diện rộng

(Bản scan) Mặc dù ngành công nghệ máy tính là một ngành non trẻ so với các ngành công nghệ khác, nhưng máy tính đã tạo nên những bước tiến ngoạn mục chỉ trong một thời gian ngắn. Trong hai thập niên đầu các hệ thống máy tính chỉ được đặt tại các trung tâm, công ty cỡ trung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC