Luận văn Nghiên cứu các kỹ thuật định tuyến trong mạng IPv4 và IPv6

(Bản scan) Với vai trò định đường đi trong việc chuyển một gói tin từ một thiết bị gửi đến một thiết bị nhận dựa vào địa chỉ lớp 3, định tuyến là thành phần không thể thiếu trong mọi hệ thống mạng. Với sự phát triển ngày càng nhanh về quy mô cũng như độ phức tạp thì việc cấu hình định tuyến một cách thủ công bởi người quản trị mạng trên từng thiết bị lớp 3 trở nên khó khăn và không hiệu quả. Các giao thức định tuyến động ra đời với mục địch giảm tải công việc của người quản trị trong việc triển khai định tuyến và có thể đáp ứng tốt sự phát triển của hệ thống mạng hiện tại cũng như tương lai trong đó các giao thức sẽ dùng các thủ tục để tự động trao đổi và cập nhật thông tin định tuyến cho nhau. Với thực tế hệ thống mạng ngày càng mở rộng về quy mô và độ phức tạp nên tương ứng các nhà thiết kế cũng phải tạo ra nhiều giao thức định tuyến động trên cơ sở khắc phục nhược điểm của giao thức định tuyến trước và đáp ứng nhu cầu của hệ thống hiện tại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC