Luận văn Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam Bộ

Trong những năm gần đây, kinhtế biển đã và đang đ-ợc coi trọng mà vùng biển Đông Nam bộ là một trong những vùng trọng điểm của kinh tế biển (thuỷ sản, giao thông hàng hải, dầu khí). Vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu chế độ chi tiết hơn động lực và môi tr-ờng vùng biển Đông Nam bộ có thể góp phần phục vụ công tác quản lý và còn hỗ trợ cho các hoạt động phối hợp giữa các ngành, địa ph-ơng ven biển đ-ợc thuận lợi. Với những lý do trên, sự lựa chọn đề tài "Nghiên cứu chế độ động lực và môi tr-ờng vùng biển Đông Nam bộ" làm h-ớng nghiên cứu của tác giả trong luận văn này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC