Luận văn Nghiên cứu ý chí trong hoạt động học tập của sinh viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại họ khoa học xã hội và nhân văn

Đất nước ta đang trong quá trìnhđổi mới,thực hiện quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá, mở cửa hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để quá trình này diễn ra thành công đòi hỏi có sự đóng góp của tất cả cáctầnglớp nhân dân, trong đó thế hệ trẻ Việt Namđóng vai trò tiên phong. Sinh viênlà lớp người trẻ và là lực lượng đi đầu trong quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước. Vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên, sinh viên đã được khẳng định trong cácvăn bản của Đảng và Nhà nước. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định: “đối với thế hệ trẻ, chăm lo giáo dục, bồi dưỡngđào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp; giải quyếtviệc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” [6; tr.126]. Thời gian qua, chất lượng đào tạo sinh viên ởTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănnói chung, Khoa Tâm lý học nói riêngđã có những tiến bộđáng kể. Tuy nhiên, so với yêu cầu,đòi hỏi của thị trường lao động thì sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học còn thiếu nhiều kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của xã hội. Sự bất cập đó do nhiều nguyên nhân, trong đósinh viên còn thiếu ý chí khắc phục những khó khăn khách quan, chủ quanvươn lên chiếm lĩnh những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiếtđáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống thựctiễnlà một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Để sinh viên có thể đóng góp được nhiềunhất sức lực và trí tuệvào quá trìnhcông nghiệp hoá-hiện đại hoá của đất nướcthì trước hết sinh viên phải tự trang bị cho mình những tri thức, kỹ năng, thái độphù hợpthông qua hoạt động học tập. Tuy nhiên, hoạt động học tập ở bậc đại học là hoạt động -3 -đòi hỏi sự tự chủ và nỗ lực ý chí rất lớn mà không phải sinh viên nào cũng có được. Nhìn chung, ý chí trong hoạt động học tập của sinh viên Khoa Tâm lý học hiên nay còn chưa cao. Việc nghiên cứu chỉ ra thực trạngý chí trong hoạt động học tập của sinh viên Khoa Tâm lý học;các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển ý chí của sinh viên; trên cơ sở đó đềxuất các kiếnnghị nhằm phát triển ý chí của sinh viêntrong hoạt động học tậplà việc làm có ý nghĩa thiết thực. Về mặt lý luận,những nghiên cứu về ý chí đã được một số tác giả nghiên cứu, tuy nhiên, những nghiên cứu về ý chícủa sinh viên, đặc biệt là ý chí của sinh viên trong hoạt động học tập còn chưa được quan tâm nghiên cứu một cách có hệ thống. Xuất phát từ những lý do trên đây, chúng tôi cho rằng việc thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ý chí trong hoạt động học tậpcủa sinh viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐHKHXH&NV” là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC