Luận văn Nghiên cứu đặc điểm vận chuyển trầm tích lơ lửng vùng ven biển Hải Phòng bằng mô hình delft3d

Vùng cửa sông ven biển Hải Phòng có chế độ động lực phức tạp với sựtác động và ảnh hưởng của các yếu tốnhưsóng, dòng chảy, thủy triều và dòng nước ngọt từsông đưa ra. Khu vực này cũng có hệthống cảng biển quan trọng, đầu mối ra biển của các tỉnh phía bắc. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau mà xu hướng bồi lắng ởkhu vực cảng Hải Phòng luôn diễn ra mạnh mẽ, các tàu hàng lớn thường rất khó vào cảng chính mà phải chờ đến thời gian nước lớn mới có thểvào hoặc ra khỏi cảng. Cũng ởkhu vực này, bãi biển ĐồSơn là bãi tắm khá nổi tiếng được phát hiện từthời Pháp. Đây là bãi tắm đẹp, sơn thủy hữu tình và có đường giao thông thuận lợi đi Hà Nội và các tỉnh phía bắc. Chính vì vậy bãi biển ĐồSơn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành du lịch nói riêng và sựphát triển kinh tếxã hội của thành phốHải Phòng nói chung. Tuy nhiên vấn đề đục nước ởbãi biển ĐồSơn đã làm giảm sức hấp dẫn của khu du lịch này. Mặc dù đã có một sốnghiên cứu đểtìm ra nguyên nhân của hiện tượng này nhưng các kết quảnghiên cứu đó vẫn còn hạn chế. Vì vậy, các kết quảcủa đềtài này sẽgóp phần tăng cường sựhiểu biết vềnguyên nhân của hiện tượng đục nước ởvùng ven bờ ĐồSơn. Do những nguyên nhân trên mà đặc điểm vận chuyển trầm tích lơlửng (TTLL) ởkhu vực này đã được quan tâm nghiên cứu khá nhiều. Tuy nhiên do những nguyên nhân khác nhau mà các kết quảcủa những nghiên cứu đó vẫn còn các hạn chế. Chính vì vậy trong khuôn khổthực hiện đềtài QGTĐ04-11, học viên đã được tham gia đềtài và sửdụng các sốliệu đo đạc khảo sát mới nhất đểnghiên cứu đặc điểm vận chuyển TTLL vùng ven biển Hải Phòng bằng mô hình Delf3D của Hà Lan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC