Luận văn Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và tiềm năng tài nguyên nước phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội cù lao An Hóa, tỉnh Bến Tre

(Bản scan) Bến Tre là vùng cửa sông, được hình thành từ 3 cù lao lớn là cù lao An Hóa, cù lao Bảo và cù lao Minh. Bao bọc toàn tỉnh là các con sống lớn thuộc hạ nguồn của con sông mê Kông là sông Tiền, sông Ba Lai, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên, cùng hệ thống kênh rạch nội đồng khá phát triển. Tuy nguồn nước mặt khá dồi dào nhưng chất lượng nước ngày càng giảm và điều đặc biệt là Bến Tre hàng năm đều bị xâm nhập mặn. Song song với nguồn nước mặt là các nguồn khách cũng rất quan trọng vì nhân dân vùng biển thường xuyên sử dụng như nước dưới đất thay cho nguồn nước mặt cũng như việc trữ lại nguồn nước mưa phục vụ lại cho nhu cầu sử dụng nước trong ăn uống, sinh hoạt. Theo đánh giá sơ bộ thì nguồn nước dưới đất của Bến Tre có trữ lượng và chất lượng ít và kém, nhất là chất lượng nước tầng nông. Bên cạnh đó, số hộ có khả năng xây bồn, bể trữ nước mưa với khối lượng đủ cung cấp cho các tháng nắng là rất ít. Bến Tre tuy có nguồn nước mặt dồi dào nhưng không giữ được, không bổ cấp được cho nhu cầu sử dụng nước vào mùa khô của nhân dân phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, nhân dân vùng biển chỉ còn dựa vào nguồn nước dưới đất và lượng nước mưa dự trữ được. Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và tiềm năng tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển kinh tế xã hội là nhu cầu mang tính cấp thiết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC