Luận văn Nghiên cứu đề xuất số lượng và chất lượng nhân sự trong hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

(Bản scan) Trong vài năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển biến đáng kể, GDP hàng năm tăng liên tục và ổn định, đời sống của người dân vì đó mà cũng ngày được nâng cao. Song song với những nhu cầu được ăn ngon mặc đẹp, được trang bị những vật dụng chất lượng cao,..một môi trường sống sạch đẹp và văn minh cũng được người dân rất chú trọng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC