Luận văn Nghiên cứu điều chế tio2 kích thước nanomét bằng quá trình thủy phân dung dịch titanyl sulfate trong điều kiện microwave

(Bản scan) Bột TiO2 là một trong những vật liệu cơ bản trong đời sống hàng ngày, được sử dụng rộng rãi như là bột màu trăng dùng trong sơn, mỹ phầm, thực phẩm,...Khi sử dụng TiO2 với vai trò là bột màu trăng trong thành phần của sơn, hiệu ứng quang hóa của TiO2 được xem như là một đặc tính tiêu cực vì các màng sơn chứa TiO2 thường có hướng bị phấn hóa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC