Luận văn Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơ sở dữ liệu sql server bằng phương pháp mã hóa

Thông tin luôn là một tài sản vô giá của doanh nghiệp và cần ñược bảo vệbằng mọi giá. Tuy nhiên, với những ñòi hỏi ngày càng gắt gao của môi trường kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp phải năng ñộng chia sẻthông tin của mình cho nhiều ñối tượng khác nhau qua Internet hay Intranet, việc bảo vệthông tin trởnên ngày càng quan trọng và khó khăn hơn bao giờhết. Hầu hết các doanh nghiệp ngày nay ñều sửdụng các hệquản trịcơsởdữliệu (CSDL) ñểlưu trữtập trung tất cảcác thông tin quý giá của mình. Hệthống này sẽlà tiêu ñiểm tấn công của những kẻ xấu. Ởmức ñộnhẹ, các tấn công sẽlàm hệthống CSDL bịhỏng hóc, hoạt ñộng không ổn ñịnh, mất mát dữliệu làm cho các giao dịch hàng ngày của doanh nghiệp bị ñình trệ. Nghiêm trọng hơn, các thông tin sống còn của doanh nghiệp bịtiết lộ(nhưchiến lược kinh doanh, các thông tin vềkhách hàng, nhà cung cấp, tài chánh, mức lương nhân viên, ) và ñược ñem bán cho các doanh nghiệp ñối thủ. Có thểnói là thiệt hại của việc thông tin bịrò rỉlà vô cùng kinh khủng. Đó sẽlà một ñòn chí mạng ñối với uy tín của doanh nghiệp ñối với khách hàng và các ñối tác. Vì vậy vấn ñềbảo mật CSDL trởnên cấp bách và rất cần thiết cho tất cảmọi ng ười và nhất là ñối v ới các cơquan lưu trữnhững dữliệu quan trọng. Một trong những cách bảo mật CSDL là sửdụng phương pháp mã hóa. Đây cũng là lý do tôi chọn ñềtài: “Nghiên cứu giải pháp bảo mật cơsởdữliệu SQL Server bằng phương pháp mã hó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC