Luận văn Nghiên cứu giải pháp thích hợp thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho quận 10- TP.HCM

(Bản scan) Theo định luật bảo toàn vật chất, thì vật chất không thể tự sinh ra và cũng không thể tự mất đi, mà chỉ chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác. Vật chất vận động không ngừng đó là một quy luật bất di bất dịch. Hiệu suất của sự chuyển đổi vật chất không thể đạt được 100%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC