Luận văn Nghiên cứu giải thuật advances encryption standard mã hóa văn bản mật tại trường cao đẳng công kỹ nghệ Đông Á

Ngày nay với sựxuất hiện của máy tính, các tài liệu văn bản giấy tờvà các thông tin quan trong ñều ñược số hóa và xử lý trên máy tính, ñược truyền ñi trên một môi trường mà mặc ñịnh là không an toàn. Do ñó yêu cầu vềviệc có một cơchế, giải pháp ñểbảo vệsựan toàn và bí mật của các thông tin nhạy cảm, quan trọng ngày càng trởnên cấp thiết.Việc bảo vệdữ liệu là vấn ñềmà tất cảnhững ai sửdụng máy tính quan tâm. Dữliệu của mỗi người dùng có thểkhác nhau từcác tập tin văn bản ñến các chương trình máy tính hoặc các dữ liệu rất quan trọng như tài khoản trong ngân hàng, bí mật quốc gia. Tùy theo tầm quan trọng của tài liệu mà người dùng lựa chọn các phương pháp khác nhau. Trong ñó, ñảm bảo tính bảo mật nội dung của tập tin là cần thiết. Vì vậy, các tập tin sau khi tạo cần ñược mã hóa nhằm tăng tính bảo mật và ñộan toàn của dữliệu. Mã hóa ñược xem là mức bảo vệtối ưu nhất ñối với dữliệu giúp thông tin không bịlộvà nâng cao ñộ an toàn trong các giao dịch truyền tải thông tin. Mật mã học – Cryptography (hay crypto) – ngành khoa học nghiên cứu vềviệc giấu thông tin. Cụthểhơn, mật mã học là ngành học nghiên cứu về những cách chuyển ñổi thông tin từ dạng "có thể hiểu ñược" (bản rõ – plaintext) thành dạng "không thể hiểu ñược" (bản mã – ciphertext) và ngược lại. Mật mã học giúp ñảm bảo tính bí mật của thông tin – thông tin chỉtiết lộcho những ai ñược phép; tính toàn vẹn – thông tin không thểbị thay ñổi mà không phát hiện; tính xác thực – người gởi hoặc người nhận có thểchứng minh ñúng họ; ñảm bảo tính không chối bỏ, tức là người gởi hoặc nhận sau này không thểchối bỏviệc ñã gởi hoặc nhận thông tin.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC