Luận văn Nghiên cứu hệ thống điều khiển quá trình PCS7 của hãng Siemens

Nền công nghiệp thế giới đang trên đà phát triển ngày càng cao và vấn đề tự động hoá đặt lên hàng đầu trong quá trình nghiên cứu cũng như ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất.Nó đòi hỏi khả năng xử lý,mức độ hoàn hảo,sự chính xác của một hệ thống sản xuất ngày một cao để đáp ứng được nhu cầu về chất lượng cũng như số lượng của xã hội. Với những yêu cầu đó của nền công nghiệp rất nhiều công nghệ mới được nghiên cứu và phát triển.Trong quá trình nghiên cứu cùng những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập và tài liệu tham khảo em xin được trình bày đề tài: Nghiên cứu hệ thống điều khiển quá trình PCS7 của hãng Siemens. Nội dung bản đồ án gồm 4 chương: Chương 1: Hệ thống điều khiển quá trình(Proces Control system – PCS7) Chương 2: Trạm kĩ thuật của PCS7 Chương 3: Thiết bị trường trong PCS7 Chương4: Xây dựng mạng PCS7

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC