Luận văn Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khởi động từ phòng nổ mỏ hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh

1, Tính cấp thiết của đề tài Hiện nay các khởi động từ phòng nổ được dùng trong các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh nói chung, vùng Uông Bí nói riêng gồm rất nhiều chủng loại và được sản xuất từ nhiều nước khác nhau như Nga, Ba lan, Trung Quốc. 2, Mục đích của đề tài Đánh giá hiện trạng việc sử dụng các khởi động từ phòng nổ mỏ hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khởi động từ phòng nổ mỏ hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh. 3, Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Các khởi động từ phòng nổ dùng trong các mỏ hầm lò vùng Uông Bí -Quảng Ninh. 4, Nội dung nghiên cứu của đề tài - Tổng quan về các thiết bị điều khiển hạ áp mỏ hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh. - Đánh giá hiện trạng sử dụng các khởi động từ phòng nổ mỏ hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh. - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các khởi động từ phòng nổ mỏ hầm lò vùng Uông Bí - Quảng Ninh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC