Luận văn Nghiên cứu khả năng mẫn cảm với kháng sinh và hóa dược của vi khuẩn Escherichia Coli và Staphylococcus SPP phân lập từ thịt (bò, heo, gà) tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Bệnh Lở mồm long móng (LMLM) là bệnh nguy hiểm ñượcquan tâm hàng ñầu, ñây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan rất nhanh, rất mạnh, rất rộng của các loài ñộng vật móng guốc chẵn: trâu, bò, heo, dê, cừu, hươu, nai. Bệnh gây ra do loài virus hướng thượng bì có ñặc ñiểm sốt và có mụn nước ở miệng và kẽ chân. Bệnh thường gây ra hậu quả nghiêmtrọng về các mặt kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường nên ñã ñược xếp số một thuộc bảng A trong danh mục các bệnh truyền nhiễm của gia súc, ñồng thời ñược ghi vào danh sách chính thức trong Bộ luật Quốc tế của Tổ chức Dịch tễ học thế giới (Office International des Epizooties - OIE) về các bệnh cấm buôn bán, vận chuyển ñộng vật và sản phẩm ñộng vật giữa các nước. Bệnh gây thành dịch cho hàng loạt trâu, bò, heo trong cùng một thời gian, làm tê liệt cày kéo và tổn thất nặng nề về kinh tế của các hộ chăn nuôi. Do ñó, tại các vùng có bệnh xảy ra gặp rất nhiều khó khăn trong chăn nuôi và trồng trọt. Bệnh có ñặc tính là khả năng lây lan nhanh, mạnh, chỉ trong một thời gian ngắn bệnh có thể lây nhiễm từ nhà này sang nhàkhác, từ vùng này sang vùng khác. Sự lây lan không chỉ do tiếp xúc giữa ñộng vật khỏe với ñộng vật mắc bệnh mà còn qua nhiều ñường kể cả qua ñường không khí. Vì vậy bệnh thường phát thành ñại dịch gây thiệt hại về chăn nuôi, ảnh hưởng ñến nền kinh tế của nhiều nước thuộc nhiều châu lục trên thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC