Luận văn Nghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture) và ứng dụng

Service Consumer : người sửdụng dịch vụ ở đây có thểlà một ứng dụng, một dịch vụhoặc là các module phần mềm khác yêu cầu sửdụng dịch vụ. Đây là thực thểthực thi quá trình định vịdịch vụthông qua service registry, liên kết với dịch vụvà thực thi các chức năng của dịch vụ. Người sửdụng dịch vụthực thi chức năng dịch vụbằng cách một gửi yêu cầu theo đúng dịnh dạng được mô tảtrong hợp đồng. • Service provider : nhà cung cấp dịch vụ ở đây là một dịch vụchấp nhận và xử lý những yêu cầu từngười sửdụng dịch vụ. Nó có thểlà một hệthống mainframe, một thành phần hoặc các dạng phần mềm khác xửlý yêu cầu dịch vụ. Nhà cung cấp gửi hợp đồng lên service registry đểnhững người sửdụng dịch vụcó thểtruy cập đến nó. • Service Registry : service registry là “thưmục” trên mạng chứa tất cảcác dịch vụ đăng ký. Service registry chấp nhận và lưu trữcác hợp đồng gửi đến từnhà cung cấp dịch vụvà cung cấp các hợp đồng tùy theo yêu cầu của người sửdụng dịch vụ. • Service contract :một hợp đồng (contract) là một đặc tảvềcách thức bên sử dụng dịch vụtrao đổi liên lạc với bên cung cấp dịch vụ. Nó chỉrõ ra định dạng yêu cầu và đáp trảcủa dịch vụ. • Distributed computing :một dạng tính toán trong đó dữliệu và ứng dụng được phần tán trên nhiều máy hoặc hệthống tách biệt nhưng lại được liên kết và tích hợp thông qua các dịch vụmạng và chuẩn tích hợp đểmà chúng có thểthực thi chức năng nhưtrong một môi trường thống nhất. •

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC