Luận văn Nghiên cứu một số bài toán về phân phối khóa và thỏa thuận khóa trong an toàn thông tin

Để đảm bảo được an toàn thông tin lưu trữ trong máy tính (giữ gìn thông tin cố định) hay đảm bảo an toàn thông tin trên đường truyền tin (trên mạng máy tính), người ta phải “che giấu” các thông tin này. “Che” thông tin (dữ lệu) hay còn gọi là “mã hoá” thông tin là thay đổi hình dạng thông tin gốc, và người khác khó nhận ra. “Giấu” thông tin (dữ liệu) là cất giấu thông tin trong bản tin khác, và người khác khó nhận ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC