Luận văn Nghiên cứu nâng cao hệ thống quản lý chất thải nguy hại tại khu chế xuất Linh Trung I, Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

(Bản scan) Trong những năm gần đây thực hiện chủ trương công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, số lượng các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) không ngừng gia tăng. Tính đến năm 2006, cả nước đã có 137 KCN, KCX được thành lập thu hút hàng ngàn doanh nghiệp đầu tư

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC