Luận văn Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng họ động cơ CUMMINS làm máy chính cho đội tàu lưới kéo của tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang là tỉnh cực Tây Nam của Tổ quốc, n ằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Như là một Việt Nam thu nhỏ, được thiên nhiên ưu đãi, phú cho Kiên Giang đủ cả : Sông nước, núi rừng, đồng bằng và biển cả. Kiên Giang có 200 km b ờ biển với ng ưtr ường khai thác thủy sản rộng 63.000km2, có nguồn lợi thủy sản đa dạng, phongphú bao gồm : tôm, cá các loại và có nhi ều đặc sản quí nh ư: Ð ồi mồi, hải sâm, s ò huy ết, nghêu l ụa, rau câu, ngọc trai, mực, b ào ngư Theo điều tra của Viện nghi ên cứu biển Việt Nam th ì trử lượng tôm cá ở đây khoảng 464.66 0 tấn trong đó v ùng ven biển có độ sâu 20 –50 m có tr ử lượng chiếm 56% v à trử lượng cá tôm ở tầng nổi chiếm 51 ,5%, khả năng khai th ác cho phép b ằng 44% trử l ượng, tức l à hàng năm có th ể khai thác trên 200.000 t ấn. Ngoài ra tỉnh đã và đang thực hiện dự án đánh bắt xa bờ tại v ùng bi ển Ðông Nam b ộ có trử l ượng trên 611.000 t ấn với sản l ượng cho phép khai thác 243.660 tấn chiếm 40% trử lượng [ 10 ]. Với lượng tàu khai thác toàn t ỉnh l ên đến 7.330 chiếc ứng với 1.176.6 51 cv, Kiên Giang đ ã và đang trở thành tỉnh có tiềm năng phát triển kh ai thác thủy sản. Tuy nhi ên sự phát triển quá nhanh về l ượng tàu đã gây không ít khó kh ăn cho ngành cơ khí tàu thuy ền thủy sản trong việc cung ứn g một cách kịp thời v à đầy đủ các động c ơ có độ tin cậy cao, hiệu suất sử dụ ng tốt, có giá th ành hạ v à vật tư thay thế sẳn có, rẻ tiền. Trong chương tr ình khai thác h ải sản xa bờ, một ch ương tr ình kinh t ế trọng điểm quốc gia của ng ành Thủy sản, thì sự tăng đột biến nhu cầu động c ơ tàu có công su ất lớn, mới v à chuyên dùng đ ã tạo không ít áp lực cho công tá c quản lý. Mặt khác, áp lực nầy đ ã kéo theo một trào lưu sử dụng đa dạng động cơ trên các tàu n ằm ngo ài chương tr ình nh ư : HINO, MITSUBISHI, ISUZU, DAEWOO, CUMMINS, CATERPILLAR V à dần đã trở thành giải pháp khắc phục được tình hình khan hiếm động cơ trong thời gian dài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC