Luận văn Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn vi khuẩn phân giải photphat khó tan trên đất bazan nâu ñỏ ở ĐakLak

Nhóm vi sinh vật phân giải photphat khó tan tồn tại nhiều trong ñất và cùng các loại vi sinh vật khác luôn giữ cho hệ vi sinh vật trong ñất ñược cân bằng sinh thái và dịch bệnh xảy ra nếu sự cân bằng bị phá vỡ. Các vi sinh vật phân giải photphat khó tan trong ñất hoạt ñộng như các nhà máy phân lân chuyển quặng khó tan thành dễ tan ñể cây trồng hấp thụ ñược, không cần axit mạnh và nhiệt ñộ cao. Do vậy bón vi sinh vật phân giải photphat khó tan vào ñất sẽ cung cấp một lượng photphat dễ tan cho cây trồng, không làm chua ñất và giúp cây hấp thụ các chất dinh dưỡng trong ñất tốt hơn [14]. Một số nghiên cứu trên thế giới ñã chỉ ra một số vi sinh vật có khả năng thể hiện ñược nhiều các hoạt tính sinh học khác nhau, trong ñó có những vi sinh vật vừa chuyển hoá hợp chất photphat vừa có khả năng tạo các chất dinh dưỡng cho cây, sinh tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật ñồng thời cũng có khả năng ức chế một số vi sinh vật gây bệnhvùng rễ cây trồng [3,6]. Đắk Lắk với hơn 310.000 ha là ñất bazan nâu ñỏ là loại ñất có hàm lượng lân tổng số cao nhưng hàm lượng lân dễ tiêu t hấp do sự di ñộng của Fe, Al, hay hàm lượng Ca 2+ cao dẫn ñến lân dễ bị cố ñịnh thành lân khó tiêu ( Ca 3(PO 4 ) 2, AlPO 4, FePO 4 .) nên lượng lân dễ tiêu luôn ở mức nghèo[25].

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC