Luận văn Nghiên cứu phương pháp oxy hóa dẫn xuất clo của hợp chất thơm bằng ozone

(Bản scan) Theo nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Bên cạnh sự phát triển vượt bậc của kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng nổi lên một nguy cơ đáng lo ngại là sự ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng đe dọa đến sức khỏe người dân đe dọa chính sự phát triển bền vững của chính nền kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC