Luận văn Nghiên cứu phương pháp xác định silic đa lượng bằng kết hợp chuẩn độ coplexon - Acid baz dựa trên phản ứng kết tủa me(ii) silicate

(Bản scan) Hóa học phân tích quy ước phân chia các thành phần trong một mẫu thử đại diện thành hai loại chính: thành phàn đa lượng chiếm >1% Kl và thành phần vi lượng chiếm < 1% mẫu thử. Hóa học phân tích ngày nay thường quan tâm chủ yếu đến các vấn đề phân tích vi lượng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC