Luận văn Nghiên cứu sử dụng phiêu sinh động vật làm chỉ thị để đánh giá chất lượng môi trường nước mặt vùng cửa sông ven biển huyện Cần Giớ- TP.HCM

(Bản scan) Động vật phiêu sinh hiện diện ở hầu hết các môi trường nước; nước mặn,nước lợ, nước ngọt từ đại dương mênh mông, các vùng cửa sông đến các sông, suối, ao hồ kênh rạch nội địa. Mỗi môi trường được đặc trưng bởi các điều kiện về thủy lý hóa học như: độ mặn, pH, nhiệt độ, DO(nồng độ oxi hòa tan), hàm lượng các chất vô cơ và hữu cơ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC