Luận văn Nghiên cứu sự kháng thuốc của nhóm vi khuẩn pseudomonas spp. trong môi trờng ao nuôi cá tra (pangasianodon hypophthalmus) ở tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Cần Thơ

Việt Nam có ngành nuôi trồng thủysản phát triểnmạnh. Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)làmộttrong những đốitượng nuôichính của cảnước, không chỉ đáp ứng cho nhucầu thực phẩm trongnước mà còn làmặt hàng xuất khẩu quan trọng, vì thế diện tích vàsảnlượng không ngừng gia tăng. Điển hìnhnăm 2007, diện tíchmặtnước nuôi cá tra và cá basa là 6.000 ha (tổng diệntích đất9.000 ha) diện tích nuôitănggấp 6lầnsovớinăm 1997, sảnlượng đạt 1 triệutấntănggấp 45lần sovớinăm 1997 (22.500tấn) (Dzung, 2007). Để đáp ứng nhucầu thị trường, nghề nuôi cá tra phát triển ởmức độ thâm canh ngày càng caodẫn đến nhiềubệnh thường xuyênxảy ra và việcsử dụng thuốc kháng sinh phổ biến trong nuôi thủysản đã làm cho hiệntượng kháng thu ốccủa vi khuẩn ngày càngtăng. Theo khảo sátcủa MaiVăn Tài và ctv. (2004) ở 6 mô hình nuôi vàsản xuất giống thủysản thì có đến 138 loại thuốc kháng sinh đượcsửdụng. Trong môi tr ường nuôi cá tra(ở vùngnước ngọt) có nhiều nhóm vi khuẩn khác nhau,sự kháng thuốccủa các nhóm vi khuẩn nàycũng đã được xác địnhbởimộtsố nghiêncứu: Sarter et al. (2007) nghiêncứusự kháng thuốccủa vi khuẩn Gram âm(Enterobacteriaceae (49,1%), Pseudomonads (35,2%) và Vibrionaceae (15,7%)) trong ao nuôi cá tra và cá ba sa ở vùng ĐBSCL. Nghiêncứucủa Stock and Wiedemann (2001) vềsự nhạycảmtự nhiên đốivới 71 loại kháng sinhcủa 102 chủng Edwardsiella baogồm E. tarda (42 chủng), E. ictaluri (41 chủng) và E. hoshine (19 chủng). Và tiêu biểu nhất là nghiêncứucủaTừ Thanh Dung và ctv. (2008)về hiệntrạng kháng thu ốccủavi khuẩn E. ictaluri gâybệnh gan thận mủtrên cá tra ở ĐBSCL.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC