Luận văn Nghiên cứu sự thay đổi động thái nước dưới đất tầng PLIOCEN vùng nhơn trạch- Tỉnh Đồng Nai

(Bản scan) Đồng Nai là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam, đã có 17 khu công nghiệp được chính phủ phê duyệt thành lập. Bên cạnh việc khai thác nước mặt sông Đồng Nai phục vụ cho một số khu Công nghiệp, nước dưới đất cũng được khai thac phục vụ cho nhu cầu đó

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC