Luận văn Nghiên cứu tác chiết và cô lập b - Amyrin và brassicasterol từ lá cây ké đầu ngựa, xanthium strumarium họ compositae

(Bản scan) Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, ngành tổng hợp hữu cơ đã điều chế được nhiều sản phẩm cần thiết trong đời sống. Tuy nhiên về lĩnh vực y dược, một số sản phẩm hữu cơ tổng hợp đôi khi không đáp ứng được nhu cầu do tính gây một số phản ứng phụ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC