Luận văn Nghiên cứu tác động cải thiện tính lưu biến của dầu thô giàu paraphin bằng từ trường nam châm nd-Fe-b

(Bản scan) Mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng được điều hành khai thác bởi XNLD Dầu khí Việt Xô, hiện đang cung cấp hơn ba phần tư tổng sản lượng dầu thô của Việt Nam. Dầu Bạch Hổ và dầu Rồng được khai thác ở các tầng khác nhau: móng, Oligoxen, Mioxen đối với dầu Bạch Hổ và móng, Mioxen đối với dầu Rồng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC