Luận văn Nghiên cứu tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng sâu vip3A

1.1 Đặt vấn đề Thuốc lá (Nicotiana tabacum L) là cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tếcao. Sản phẩm thu hoạch là lá tươi, phải thông qua giai đoạn chếbiến đặc trưng (sấy, hong, phơi ) m ới có thểdùng lá làm nguyên liệu sản xuất thuốc lá. Ngoài ra cây thuốc lá cũng được sửdụng làm nguyên liệu sản xuất nicotin, dùng làm chếphẩm trừsâu, axit hữu cơ, hạt dùng đểchiết xuất dầu thực vật. Nghiên cứu chọn tạo giống thuốc lá theo các hướng khác nhau được quan tâm ởcác quốc gia lớn nhưMỹ , Brazil, Trung Quốc, Zimbawe Một trong những hướng chọn tạo giống được quan tâm hiện nay là ứng dụng công nghệ biến đổi di truy ền đểchọn tạo giống kháng sâu bệnh hại chính như kháng các bệnh virus khảm lá thuốc lá (TMV,CMV), virus xoăn lá thuốc lá (TLCV) hoặc kháng sâu (sâu xanh, sâu xám.). Ngoài khuynh hướng tạo tính kháng sâu của cây bằng gen crymã hóa cho sựtạo nội độc tố δtrong pha sinh bào tửcủa vi khuẩn Bacillus thuringiensis (Bt), gần đây các nhà khoa học đã phát hiện các gen vip(vegetative insecticidal protein - các protein sinh dưỡng diệt côn trùng) mã hóa cho các protein trong pha dinh dưỡng của chu trình phát triển vi khuẩn BtvàBacillus cereus(Bc), chiết tách, nhân bản, xác định trình tựvà thửhoạt tính sinh học. Kết quảcho thấy các protein Vipcó hoạt lực và phổtác dụng diệt côn trùng cao hơn rất nhiều lần các protein do gen crymã hóa. Gen vip3 tạo protein có hoạt tính kháng sâu xám cao gấp 260 lần so với protein cryIA và có phổhoạt động rộng nhưdiệt được sâu xanh hại ngô, sâu xanh hại thuốc lá [12]. Ở Việt Nam, cây thuốc lá là m ột trong những cây công nghiệp ngắn ngày có giá trịkinh tếcao [7]. Vấn đềsâu bệnh hại trong sản xuất là m ột trong những nguyên nhân gây giảm năng suất và chất lượng của nguyên liệu, do vậy ứng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹkhoa học Nông nghiệp 2 dụng công nghệbiến đổi di truy ền đểchọn tạo giống kháng sâu bệnh hại là m ột trong những hướng đi đểgiải quy ết vấn đề đó. Viện Công nghệSinh học đã bước đầu chuy ển thành công gen kháng bệnh vào cây thuốc lá (kháng bệnh khảm lá thuốc lá TMV, khảm lá dưa chuột CMV) [2] nhưng chưa có nghiên cứu nào được công bố về sử dụng gen vip3A trong tạo giống cây trồng chuyển gen kháng sâu. Trên cơsở đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đềtài: “Nghiên cứu tạo cây thuốc lá chuyển gen kháng sâu vip3A” 1.2 Mục đích và yêu cầu 1.2.1 Mục tiêu của đềtài: Tạo ra cây thuốc lá chuy ển gen mang gen kháng sâu (vip3A) 1.2.2 Nội dung nghiên cứu: - Thiết kếvector chuyển gen mang gen vip3A. - Chuy ển gen vip3A vào cây thuốc lá thông qua vi khuẩn A. tumerfaciens. - Theo dõi, kiểm tra và đánh giá các dòng thuốc lá chuy ển gen.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC