Luận văn Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha

Các hệ thống điều khiển bằng máy tính (điều khiển số) ngày càng đ-ợc sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. Chúng đóng một vai trò quan trọng tron g việc điều khiển các quá trình công nghệ, nơi đòi hỏi sự kết hợp giữa máy tính với cơ cấu chấp hành để thực hiện một loạt các nhiệm vụ khác nhau. Việc sử dụng máy tính số nh- là một thiết bị bù (compensator) hay một thiết bị điều khiển (controller) đã phát triển suốt hơn hai thập kỷ qua bởi sự hiệu quả và độ tin cậy ngày càng cao của nó. Hình 1 d-ới đây là ví dụ cho sơ đồ khối của một hệ thống điều khiển số mạch đơn. Máy tính số trong hệ thống này có nhiệm vụ nhận sự sai khác giữa tín hiệu đặt với tín hiệu phản hồi về dạng số và thực hiện việc tính toán để đ-a ra tín hiệu điều khiển dạng số. Máy tính có thể đ-ợc lập trình để với đầu ra đó, chất l-ợng của hệ thống đạt đ-ợc hoặc gần đạt đ-ợc chất l-ợng mong muốn. Nhiều máy tính còn có thể nhận và thao tác với một số đầu vào, do đó một hệ thống điều khiển số th-ờng có thể là một hệ thống đa biến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC