Luận văn Nghiên cứu tỉ lệ các nhóm máu trong hệ ABO của người Êđê và tương quan giữa nhóm máu với một số bệnh trên bệnh nhân người Êđê tại bệnh viên tỉnh Đắk Lắk

Những nghiên cứu về ñặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO trên thế giới ñã cho thấy có sự khác biệt về tần suất các nhóm máu giữa các ñối tượng có màu da và nguồn gốc khác nhau. Những công trình nghiên cứu về ñặc ñiểm các nhóm máu trong hệ ABO ở Việt Nam và Tây Nguyên cũng cho thấy sự khác nhau về tần số của các nhóm máu trong hệ ABO giữa các dân tộc

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC