Luận văn Nghiên cứu ứng dụng bentonite bình thuận vào xử lý nước ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật

(Bản scan) Trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng để chống các loại sâu, trừ cỏ nhằm bảo vệ mùa màng và tăng năng suất cây trồng hàng năm là rất lớn. Ngoài lượng thuốc bảo vệ thực vật được nhập từ nước ngoài, các nhà máy sản xuất trong nước cũng cung cấp một lượng lớn sản phẩm cho nhu cầu này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC