Luận văn Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gel polyacrylamit để xử lý các vấn đề nước, cải thiện hệ số quét của nước bơm ép ở tầng móng mỏ bạch hổ

(Bản scan) Gia tăng hệ số thu hồi dầu là một vấn đề có ý nghĩa lớn và luôn được đặt ra trong ngành khai thác dầu khí. Trong nhiều phương pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu được áp dụng, phương pháp bơm ép nước để duy trì áp suất vỉa là phổ biến nhất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC