Luận văn Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân phối hợp với một số kỹ thuật phân tích hỗ trợn góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm bụi khí PM10

Môi trường xung quanh chúng ta bao gồm không khí đất nước động vật và thực vật. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúng ta không thể tránh khỏi các hoạt động phát triển kinh tế xã hội mà ở một mức độ nào đó có thể gây ra ô nhiễm cho môi trường xung quanh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC