Luận văn Nghiên cứu ứng dụng lex/yacc để hỗ trợ phát sinh mã nguồn trong lập trình ứng dụng

Trong công nghệthông tin, cùng với sựphát triển các thiết bị phần cứng là sựhình thành và phát triển của các kỹthuật lập trình. Câu hỏi “làm thếnào ñểlập trình nhanh và hiệu quảnhất cho một bài toán cụthểnào ñó?” luôn là cơsở ñểcác phương pháp, kỹthuật và ngôn ngữlập trình ra ñời. Một trong những kỹthuật ra ñời sớm, tồn tại và phát triển cho ñến tận bây giờ ñó là kỹthuật tự ñộng sinh mã nguồn. Tự ñộng sinh mã nguồn là một ý tưởng táo bạo và mang lại hiệu quảcao trong lập trình. Thay vì lập trình viên phải trực tiếp viết mã ñểgiải quyết một bài toán cụthểnào ñó thì họchỉcần ñặc tảtheo một hệqui ước nhất ñịnh (các ngôn ngữ ñặc tả) và trên cơsở ñó, máy tính sẽtự ñộng sản sinh ra mã nguồn tương ứng. Một trong những ngôn ngữ, công cụnhưvậy là Lex/Yacc. Lex/Yacc có chức năng phát sinh mã nguồn trong lĩnh vực tạo các chương trình dịch và sau này ñược mởrộng sang nhiều lĩnh vực khác. Đểcài ñặt một trình biên dịch, chúng ta chỉcần cung cấp các ñặt tả ngữ pháp, Lex/Yacc sẽ tự ñộng sinh ra mã nguồn C hoặc Pascal. Việc này cho phép tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng nhưhạn chếlỗi (bugs) trong mã nguồn. Hiện nay, các trường phổthông và các trường ñại học trong nước hầu hết ñã ñưa ngôn ngữlập trình bậc cao nhưC/C++, Pascal,. vào giảng dạy. Vấn ñề ñặt ra là làm thế nào ñể giảm chi phí về nghiên cứu, tiếp cận và tăng hiệu quảsửdụng các ngôn ngữlập trình bậc cao. Với công cụnày, học sinh, sinh viên các trường có ñiều kiện tiếp cận và sửdụng có hiệu quảcác công cụlập trình của mình. Hiện nay chưa có một nghiên cứu mang tính hệ thống về công cụ Lex/Yacc ở nước ta (ñã có một số trường giới thiệu về Lex/Yacc trong môn học Chương trình dịch nhưng chưa ñầy ñủ). Vì vậy, việc nghiên cứu ứng dụng công cụLex/Yacc ñểnâng cao hiệu quảtrong lập trình ứng dụng là vấn ñềcấp thiết

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC