Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở microsoft sdk speech 5.1 để xây dựng phần mềm luyện phát âm Tiếng Anh

Theo thống kê của vụgiáo dục ñại học sau khi ñánh giá 59 trường ñại học lớn tại Việt Nam không chuyên ngữ, thì có 51.7% sinh viên tốt nghiệp không ñáp ứng ñược yêu cầu vềkĩnăng tiếng Anh. Trước tình hình này cho thấy, vấn ñề tiếng Anh ñang là mối quan tâm hàng ñầu của các doanh nghiệp khi thực hiện phỏng vấn tuyển dụng. Vậy có thểnói rằng, Anh ngữlà tiêu chuẩn ñánh giá ñầu tiên và quan trọng nhất cho một nhân viên muốn vào làm tại doanh nghiệp, không những là các công ty nước ngoài, mà nhiều doanh nghiệp trong nước hiện nay cũng ñánh giá cao yêu cầu này của nhân viên. Thực tế, chương trình học tiếng Anh trên lớp có rất ít thời gian ñểluyện ñọc. Việc luyện ñọc tại nhà lại không ai chỉbảo cho người học rằng họ ñã phát âm ñúng hay chưa. Yêu cầu ñặt ra với mỗi người học môn Anh Văn là phải tự học, bên cạnh ngữpháp cần tựluyện phát âm chuẩn, ngoài việc viết ñúng chính tảmột từvựng mới chúng ta còn có thể ñọc ñúng ñược nó. Nắm ñược vai trò quan trọng của việc rèn luyện phát âm Tiếng Anh, cũng nhưnhu cầu học tập nâng cao khảnăng Tiếng Anh của các bạn học sinh sinh viên, tôi ñã ứng dụng và triển khai ñề tài: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm mã nguồn mở Microsoft SDK Speech 5.1 ñểxây dựng phần mềm luyện phát âm Tiếng Anh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC