Luận văn Nghiên cứu ứng dụng matlab tính toán áp lực nước va trong đường ống áp lực của nhà máy thuỷ điện ea krông rou

Nhằm mục ñích tạo nguồn phát ñiện cung cấp cho lưới ñiện khu vực tỉnh Khánh Hòa cũng như góp phần giảm thiểu sự thiếu ñiện của qưốc gia. Công ty cổphần Đầu tưvà phát triển ñiện Miền Trung ñầu tưxây dựng công trình thủy ñiện Ea Krông Rou với công suất lắp ñặt 28MW và sản lượng ñiện trung bình hằng năm là 110,73 triệu KWh với tổng mức ñầu tưlà 493,76 tỷ ñồng. Khi nói tới nhà máy thuỷ ñiện thì những người thiết kếvà quản lý ñều rất quan tâm ñến sự giao ñộng áp lực nước va trong ñường ống áp lực nhà máy thuỷ ñiện. Matlab là công cụhỗtrợtoán học rất mạnh và ñược lập trình sẵn từng mô ñun, khảnăng tích hợp các dạng bài toán phức tạp rất cao cụthểnhưcác bài toán dạng ma trận, phần tửhữu hạn, phương trình sai phân, phương trình vi phân và có thểgiải ñồng thời các phương trình, bất phương trình phi tuyến bậc cao nên rất phù hợp với các phương pháp tính toán nước va nêu trên. Mặt khác, tính năng hỗ trợ ñồ hoạ cao nên việc mô tả các trạng thái dao ñộng mực nước trong ống một cách trực quan và cụ thể.Do ñó, việc nghiên cứu ứng dụng Matlab tính toán áp lực nước va trong ñường ống áp lực nhà máy thuỷ ñiện là ñiều cần thiết ñể có thể tính toán chính xác giá trịnước va trong ñường ống, cũng như xây dựng ñược chương trình tính toán nước va với giao diện trực quan, thân thiện và dễsửdụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC