Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mô hình hec-Hms tính toán điều tiết hệt hống hồ chứa thượng nguồn Sông Hồng

Việt Nam có 9 hệthống sông lớn và một sốsông suối nhỏcó lượng nước rất phong phú. Tuy nhiên, dòng chảy trên các sông suối phân phối không đều trong năm; mùa lũlượng dòng chảy rất lớn dẫn đến thừa nước gây ra lũlụt, mùa cạn lượng dòng chảy nhỏdẫn đến thiếu nước dùng. Do đó, phía thượng lưu của các sông suối đã xây dựng các hồchứa, nhằm điều tiết dòng chảy. Nếu có phương án khai thác hiệu quả, thì đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quí giá, đểphục vụphát triển các ngành kinh tếcủa đất nước. Hệthống sông Hồng là hệthống sông lớn thứhai ởnước ta, chỉsau hệthống sông Mê Kông, được bắt nguồn từtỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Hệthống sông Hồng gồm 3 nhánh; sông Thao (được coi là nhánh chính của sông Hồng), sông Lô và sông Đà. Trên hệthống sông Hồng có nhiều bậc thang có thểxây dựng các hồ chứa nhằm; phòng lũcho hạdu, cung cấp nước nhà máy thủy điện, phục vụgiao thông thủy, cung cấp nước tưới. Hiện nay trên các sông suối đã xây dựng một số hồchứa, trong đó phải kể đến là hồThác Bà trên sông Chảy, hồTuyên Quang trên sông Gâm, hồHòa Bình trên sông Đà. Sự điều tiết của 3 hồchứa này đã làm thay đổi chế độdòng chảy tựnhiên; giảm lượng dòng chảy mùa lũ ởhạdu (đặc biệt là Hà Nội), làm tăng dòng chảy mùa cạn (đặc biệt là trong thời kỳcung cấp nước tưới cho Nông nghiệp). Vì vậy, tính toán sự điều tiết của các hồchứa thượng nguồn sông Hồng ảnh hưởng đến mực nước vùng hạdu (đặc biệt là Thủ đô Hà Nội) là cần thiết. Trong khuôn khổcủa luận văn, tác giảtập trung nghiên cứu ứng dụng mô hình HEC-HMS tính toán sự điều tiết của các hồchứa thượng nguồn sông Hồng, ảnh hưởng đến mực nước tại Hà Nội trong thời kỳmùa kiệt. 2. Mục đích của luận văn. Nghiên cứu ứng dụng của mô hình HEC-HMS tính toán điều tiết của các hồ chứa thượng nguồn sông Hồng, ảnh hưởng đến mực nước tại Hà Nội vào mùa kiệt. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng: Mô hình HEC-HMS - Phạm vi nghiên cứu: từ3 hồchứa; Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đến trạm Thủy văn Hà Nội. - 9 - 4. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp phân tích hệthống. - Phương pháp mô hình toán. 5. Bốcục của Luận văn. Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phụlục, Luận văn gồm 3 chương chính: - Chương 1. Tổng quan - Chương 2. Cơsởlý thuyết của mô hình HEC-HMS - Chương 3. Nghiên cứu ứng dụng mô hình HEC-HMS tính toán điều tiết hệ thống hồchứa thượng nguồn sông Hồng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC