Luận văn Nghiên cứu ứng dụng phân lớp dữliệu trong quản lý khách hàng trên mạng

Trong kinh doanh yếu tố khách hàng quyết ñịnh ñến sự thành bại của doanh nghiệp, khi thông tin ñang trở thành yếu tố quyết ñịnh trong kinh doanh thì vấn ñềtìm ra các thông tin hữu ích trong các CSDL khổng lồngày càng trởthành mục tiêu quan trọng của các doanh nghiệp. Vì vậy một trong những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm khắc phục các vấn ñềnêu trên là tiến hành triển khai xây dựng một hệ thống khai phá dữ liệu (KPDL), khai thác quản lý nguồn khách hàng nói trên. Đó là một hệthống ñược thiết kếgiúp cho lãnh ñạo doanh nghiệp nắm bắt ñược nguồn thông tin khách hàng hữu ích và các tri thức chiết xuất ñược từCSDL trên sẽlà một nguồn tài liệu hỗtrợcho lãnh ñạo xây dựng chiến lược kinh doanh. Chính vì những lý do nêu trên, tôi quyết ñịnh chọn ñềtài “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân lớp dữ liệu trong quản lý khách hàng trên mạng”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC